Róma az örök város és egy kivételes Magyar gróf akire büszkék lehettünk:

 

L’Accademia d’Ungheria in Roma opera nella capitale dal 1927. La sua sede, il Palazzo Falconieri, è l’immobile di maggior valore dello Stato ungherese all’estero, anche perché molti dei suoi meravigliosi dettagli sono stati realizzati nel seicento da uno dei maggiori maestri dell'arte barocca universale, da Francesco Borromini.

 

Római Magyar Akadémia 1927 óta működik Róma fővárosában. A székhelye, Palazzo Falconieri, amely a legértékesebb ingatlan a magyar állam tulajdonában Olaszországban, az értéke azért is kimagasló, mert a háznak sok szép részlete a 17. századnak legnagyobb barokk egyetemes mestertől, a Francesco Borromini-tól származik.

Ez idő tájt Bethlen István gróf (Gernyeszeg, 1874. október 8. – Moszkva, 1946. október 5. jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke Magyarország kormányfője) és Klebelsberg Kunó kultusz miniszter megveszik a magyar kormány nevében e csodálatos házat, hogy a magyar kulturális értékek megmutatásával elő segítség az olasz-magyar kulturális, eszményi, gazdasági értékek kölcsönös áramlását, s eme nemes cselekedeteket híven őrzi a bejáratnál található emléktábla is.

A 19. század elején megnyílik a nagyközönség előtt a Vatikáni titkos irattár. A források és a dokumentumok magyar vonalú értékes iratainak gyűjteményeinek kutatásának ösztönzésére Vilmos Raknói, címzetes püspök történeti tudományok akadémikusa, a Vatikán közelében a Nomenta kerületben, a saját költségén villát és egy könyvtárat épített, hogy elősegítse a magyar kutatók lakhatását és eredményes munkáját. Néhány évvel később egy másik villa megvásárlásával megalapította a Szépművészeti Akadémia a magyar művészek számára. Az alapítványok később a magyar államnak adományozta, amely létrehozta a magyar Collegium Hungaricum-ot 1927-ben. Az ösztöndíj célja abban az időben az volt, hogy Olaszországban a lehető legnagyobb számú tudósok, tanárok, papok és magyar művészek, elsajátítsák az európai tudást Olaszország által, és a magyar kultúra átadását Európának Olaszországnak annak érdekében, hogy a magyar kultúra az Európai kultúrában is visszatükrözze a magyar nép kulturális értékeinek bizonyítását.

 

ACCADEMIA D'UNGHERIA - PALAZZO DEI FALCONIERI – Roma Via Giulia 1 (00186), Italia +39 06 6889671

 

Gróf Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 8. – Moszkva, 1946. október 5. 1994 júniusa óta jelképes hamvai hazai földben nyugszanak a Kerepesi temetőben) jogász, mezőgazdász, politikus.

1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat tett Magyarország gazdasági stabilitásért. 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot és 250 millió korona népszövetségi hitelt szerzett. Rendbe hozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt, és új vámrendszert dolgozott ki. Új kultúr- és szociális politikába kezdett, kötelező nyugdíj- és betegbiztosítást vezetett be, a népiskolai hálózat és a közegészségügy fejlesztéséhez látott. 1928-ban a szülők foglalkozása szerinti besorolást vezetett be az egyetemi felvételeket szabályozó numerus clausus törvény rendelkezéseinél. Az oktatási, kutatási és kulturális közintézmények megreformálásában és fejlesztésében nagy segítségére volt kultuszminisztere, Gróf dr. Klebelsberg Kunó.

 

Magyar divat- és design-napok a Római Magyar Akadémia épületében:

2013. július – Róma, Római Magyar Akadémia – Palazzo Falconieri

Az Alta Roma divathét programjaihoz kapcsolódóan fiatal magyar és olasz divattervezők, formatervezők együttműködésével megvalósuló kétnapos programsorozat a Design Terminál és a Gombold Újra.