Magyarország védőszentje

 

Tudta e, hogy Szent István királyunk fia, halála után Magyaroszágot Magna Maria-Nagyboldogasszony védőszentjévé nyilvánította királyi rendeletében?

Tudta e, hogy magyarországi kongreáció (latinul Congregatio Hungarica) egyike Szent Benedek rend alapítóí tagjainak?

 

Cassino város Lazio régió déli részén Frosinone megyében található. Montecassino sziklás hegye 130 kilométerre délre Rómától és 2 kilométerre nyugatra Cassino városától található.  Norciai Szent Benedek (Benedetto da Norcia) a Bencés rend megalapítója 529 körül monostort alapított rajta, amely a VIII. század második felében, az akkori tudományos kutatás tevékeny színhelyévé változott, és több száz a szerzetesi könyvtár kódexállománnyal rendelkezett. Sajnos 1944 február 15.-én bomba támadás érte az Egyesült Államok légitámadása miatt és az eredeti helyből már csak Szent Benedek sírja - kriptája maradt épségben.

 

A IX. század második felétől, a keresztény hit Magyarországon elfogadott lett amely néhány bizánci misszionárius és egy velencei bencés Szűz Mária igéjének hirdetésének volt köszönhető.

Tudta e, hogy Szent István királyunk  Szűz Mária képmását a királyi palástjára hímeztette és az  Örökké Szűz emlékére Székesfehérváron Bazilikát emeltetett? Maria Magna Domina odaadásának az eredete Magyarországon található.

Szent István királyunk fia halála után Magyarországot Magna Maria-Nagyboldogasszony védőszentjévé nyilvánította királyi rendeletében. A Boldogságos Szűz Máriát mi magyarok Nagyasszonyunknak tiszteljük.

Tudta e, hogy a Bencés rend latin nevén Ordo Sancti Benedicti rövidítve OSB a Római katolikus egyház első keresztény szerzetesrendje?

Nevét Szent Benedekről kapta, aki alapítója volt a rendnek. A magyarországi kongreációja (latinul Congregatio Hungarica) egyike Szent Benedek rend alapítói tagjainak. Az első Benedek rendi apát Anastasio és szerzetes társai Bohémiából menekültek Magyarországra  996-ban, ahol kedves fogadtatásban részesültek, Géza herceg és majd I. István (Santo Stefano) által. I. István megalapítja a San Martino del Sacro Monte di Pannonia (Szent Márton hegyén) 1001-ben Pannonhalmai apátságot és megadja királyi rendeletében a Montecassino jogait az apátságnak. Magyarország első püspökeit Szent István a mindenkori legnagyobb király, a Bencés rend tagjai közül válassza ki, s akiknek nagy szerep jutott abban, hogy Magyarország  dicső fényét, a keresztény hitben tovább vigye a napjainkig.

 

Szent István fényes napja ma rád ragyog

Magyar nép, s téged ünnepi dalra hív:

Hirdesse első szent királyod

Nagyszerű tetteit hangos ének.”

 

(Részlet Magyar Zsolozsma)

 

 

Maria Magna Domina, trova le origini della sua devozione in Ungheria Sin della seconda mettà del IX. secolo quando fu annunziata la fede in Cristo da alcuni missionari bizantini e da un benedettino veneziano che invitò a invocare la Vergine con tale appellativo. Il re Stefano (968-1038) fu cosi a lei devoto che volle la sua immagine ricamata sul manto regale e fece costruire e dedicare nei presi  della reggia di Albareale/Szekesfehervár/una chiesa. Alla morte prematura del figlio Emerico consacrò il regno alla Madre di Dio proclamandola patrona dell'Ungheria.

La congregazione d'Ungheria (in latino Congregatio Hungarica) è una delle congregazioni monastiche che costituiscono l’Ordine di San Benedetto. I primi monaci benedetti, l’abate Anastasio e i suoi compagni, giunsero in Ungheria profughi dalla Boemia nel 996 e vennero accolti benevolmente dal principe Géza. Il re Stefano figlio di Geza fondó per loro l’abbazia di San Martino del Sacro Monte di Pannonia (o Pannonhalma) e i benedetti ebbero un ruolo notevole nella diffusione del cristianesimo tra la popolazione magiara e nell’organizzazione ecclesiastica del territorio (i sovrano scelse i primi vescovi ungheresi principalmente tra i benedettini).