A Szicíliaiak az Ősmagyarok leszármazottjai

Szicilia –I Siculi-Sikelósiak

 

I Siculi Székelyek magyarul, Terra di Siculi Székelyföld.

I Siculi in Sicilia A Siculi-ak magyarul Sikelósiak Sziciliában....

 

A Siculi eredete a bizonytalan és vita téma tárgya a mai tudósok között. Egyre több tudományosan megalapozott (népszerű) elmélet azt állítja, hogy a hunok leszármazottja. Néhány elmélet szerint amelyek viszont azt sugallják, a Siculi-k az avarok, gepidák, hunok és szkíták leszármazottjai.

 

A mai kor tudósai szerint a Szicíliaiak, ugyan úgy mint a Magyarok, egyszerűen Az Ősmagyarok Ungariknak a leszármazottjai és a kulturális különbségek a hegyek miatt behatárolt viszonylagos elszigetelődését okozta.

A Siculi-ak Sikeloi szicíliai királlyal érkeztek meg Sziciliába Kr. e. a XV. században (ami viszont tény).

 

Aki még mindig kételkedne egy-két érdekesség:

 

Mario Alinei (olasz nyelvész professzor):

 

Az a tény, hogy a magyar nyelv 68%-ban ősetimonokat használ, a magyar nyelv ősiségét bizonyítja. Ez az O. Semino és 16 társa által 2000-ben a mai magyar lakosságon elvégzett genetikai vizsgálattal és a későbbi, az MTA tudósai által mind a mai magyar és székely, valamint a honfoglaló magyarságon elvégzett DNS vizsgálattal együtt rámutat arra, hogy a magyar nép első képviselői a 35-40 ezer évvel ezelőtt betelepült európai őstelepesek voltak és a Kárpát-medence első lakói.

 

Michelangelo Naddeo (Római Egyetemen szerzett diplomát, nyolc nyelven beszél):

 

Az igazság az, hogy a magyarok Európa őskövületei, a kontinens legősibb népe. A Szent Koronán is található tizennyolc olyan, pogánynak tartott szimbólum, melyek a bronzkori Pannóniától a Tarim medencén át a honfoglalás kori Magyarországig nyomon követhetők.

 

Juhász Zoltán (táncházi népzenész és villamos mérnök):

 

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében tíz éve végez kutatásokat a közös zenei ősnyelv rejtett összefüggéseinek vizsgálatáról.
Kodály Zoltán kezdeményezésére már a múlt század hatvanas éveiben megkezdődött a zenei ősnyelv kutatása népzenészek és matematikusok bevonásával. A rendkívül forma gazdag magyar népzene dallamvonalainak előfordulását tanulmányozták más népek zenéjében. Olyan kérdésekre kerestek választ, mint van e okság a zenében? Egy dallam első felének ismeretében meg tudjuk e mondani a dallam második felét? Egy adott zenei stílus (pl. barokk zene) után meg tudjuk e állapítani a rákövetkező zenei korszakot?

Juhász Zoltán feladata olyan számítástechnikai módszerek kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az egyes népek zenei nyelvének összehasonlítását. Ma már 31 zenei kultúra sok ezer digitalizált dalának adatbányászatára van lehetőség. Az általa kifejlesztett programnyelv alapján nagyfokú egyezőségek és hasonlatosságok váltak ismerté. Egy - egy dallamvonal hasonlóságát pl. a magyar és kínai népzenében még a véletlen játékának tudhatjuk be, de a nagyszámú dallam hasonlatosságát már a közös zenei ősnyelv bizonyítékaként kell felismernünk. Meglepőnek találjuk egy - egy dallam félelmetes hasonlóságát a palócok, a kínaiak és mongolok zenéjében. Ugyanazon meglepetést okozza a gyimesi dallamnak az anatóliai török dallammal való megfelelősége is.
A francia, a német, a finn zene a nyugati csoport jegyeit mutatja fel, addig a szicíliai zene a keleti csoporthoz  tartozik, mint az észak amerikai dakota indiánok, az Appalache hegység ír  és skót telepesei a magyarral, szlovákkal, Volga vidékivel, az anatóliai törökkel, a kaukázusiakkal egyetemben. 

A pusztai műveltség (szkíták, hunok stb.) kialakulásakor a magyarok ősei is ott voltak.
Egyidejűleg nemzetközi nyelvi és genetikai kutatások is folynak s a genetikai távolsági táblázatok is nagyjából azt a megállapítást igazolják, amit a zenei ősnyelv megmutatott.

 

Ezenkívül bár már etruszk-magyar vonatkozásban, Magyar Adorján: Az ősműveltség című műve, Dr. Varga Zsigmond, Kur Géza lelkész, Dr. Baráth Tibor, Nagyernyei Szabó Zoltán, Orbán Árpád a Folio Hungarica, Déli magyar őshaza, H. Zebisch.....stb

 

Ezek után nem kérdéses miért érdemes felkeresnünk Szicíliát, múltunk egyik bölcsőjét!

 

I Siculi (Székely in ungherese, Secui in rumeno, in latino Siculi Terra dei Siculi (Székelyföld, in ungherese).

L'origine dei Siculi è incerta e oggetto di discussione sia tra gli studiosi che tra i Siculi stessi. Una teoria diffusa sostiene che discendano dagli Unni.

Esistono svariate teorie che suggeriscono una discendenza dagli Avari, dai Gepidi, dagli Sciti e dagli Unni.

Altri hanno proposto che i Siculi, come gli Ungheresi, siano semplicemente discendenti dagli Ungari e che le differenze culturali siano dovute al relativo isolamento nelle montagne. Siculi ("Sikeloi" dal nome del presunto re siculo "Sikelòs di incerta origine, raggiunsero la Sicilia attorno al XV secolo a.C..

Molti termini arcaici dell'ungherese sono sopravvissuti tra i Siculi, soprattutto in ... italica (da cui potrebbe intuirsi l'eventuale origine comune con il nome dei siculi di Sicilia